Sterylne opatrunki na rany
zadane przez stulecie
Chirurgiczna precyzja doboru
środków wyrazu masowego rażenia
Enklawa złośliwego nowotworu
Dwór z renesansowym kieratem
Na jednym człowieku spoczywa
oddech epoki

Kiedy z brązu kują medale
Nie istnieje kolumna rzymskiej architektonicznej perły

Ważące się słowa

Jestem spichlerzem dostojnych słów
Nie jestem perłą na dnie
Mam w sobie patos i żart
Opanowałem zbawienie

Krępujące erupcje spojrzeń
kiedy w ziemię swą spoglądam
kiedy stawiam krok na ciszy niczyjej
kiedy hejnał, a kiedy hymn

Kiedy kontrybucja braw
gładzi nieistnienie
w porządku obrad pełni i nowiu
je suis content