zawiadomię wiatr – postawię
przed oczyma starca dusza
raduje się w pełni – widzi
nowe nadzieje zaklinacz księgi
wyjścia późnego grzechu, wieku