gondola pełni
każdy wie
każdy wie
strugi deszczu ubolewają nad wołem

okradziono
słoneczny wybuch
z seansu nad seanse

surrealista
punktu
przełożony karty czystej:
serca tuszuje
w kręgach fuzji

nie
nie

drylowany owoc dekompozycji
dzieła zabawienia

puści parę z ust
więzień sumienia i miłości
żaden proces

żaden porządek dzienny
żadna nocy pełnia
i żadne mgły przestrzenie

klęczący
u świątyni
dnia

róż sukcesji zdenerwowania
heban doliczonego czasu gry

leżący
u podstaw
nocy

sufragan
sufler
w nieograniczoności
swej wiedzy
zdolny:

stojący
wół