nie ma sekundy niczyjej
jest wszelka wieczność
zbiegnięcie pełni – na rzecz nowiu
w pustelni od dawna nie sprzątanej prawdą

słowo w radio: poseł niestrudzony –
biegnie i biegnie

oczyma duszy popędza jutrznię
nie widzisz go, a słyszysz i uwierzysz…

jakbyś chciał być:
mieszkać, gdzie nikt nie mieszka
tylko wiatr
jakbyś chciał lepić sny
snuć marzenia o wieczerzy, zbłąkanym wędrowcu

jakbyś chciał
umrzeć na sławę zbawiciela