Uderzony rzeczą prawą
mówię: ustająco i nieustannie

w imię Jego

dnia przybywa
w imię Jego

dnia ubywa
to suma

w imię
prawdy, kłamstwa

alfabet, analfabetyzm
dogorywanie –
żar

wolności Słów