wytaczam proces światłu
moja kulminacja
przypieczętuje cień

więzień wybuchu
uczta stypy
mądrość drżenia
ujadanie psa

bycie:
nie
ustępuje
zakochaniu
myśli
melodii
szeptom

darowiznom dnia
i hańbą nocy

w

toku studiów